Přejít na obsah

Spolupráce s firmou Bühler Žamberk

 27.11.2018  Mgr.Zuzana Novotná

V letošním školním roce pokračuje naše škola spolupráci se společností Bühler Žamberk. Firma škole dodává kovový materiál, se kterým naši žáci pracují v hodinách pracovních činností. Děti tak poznávají, jaké má kov vlastnosti a jak se liší práce s ním od opracování např. dřeva. V neposlední řadě pak získávají cenné zkušenosti, jež mohou v budoucnu využít, ať už při nejrůznějších dovednostních soutěžích, kterých se naše škola pravidelně zúčastňuje, nebo při volbě své budoucí profese.

Děkujeme firmě Bühler Žamberk za dosavadní spolupráci.

Kolektiv vyučujících pracovních činností.