Přejít na obsah

Výsledky voleb do školské rady

 5.12.2018  Mgr. Veronika Vaňousová

Ve dnech 15. – 22. listopadu 2018 probíhaly volby zástupců rodičů do Školské rady.

 

Členkami školské rady byly pro volební období 2018 – 2021 zvoleny paní Soňa Charvátová a paní Markéta Kalousková.

Blahopřejeme ke zvolení.

Ostatním děkujeme za účast a za názory, kterými se prezentovali při kandidatuře do voleb do Školské rady.

 

Výsledky voleb:

paní Kateřina Buta – 11,9 % hlasů

paní Kamila Hrušková – 21,6 % hlasů

paní Soňa Charvátová – 29,6 % hlasů

paní Markéta Kalousková – 36,8 % hlasů

 

Bylo vydáno 197 hlasovacích lístků, odevzdáno 188.

Dalšími členy Školské rady byli zvoleni pan Marek Adamec a pan Ludvík Kurak jako zástupci zřizovatele školy, paní Michaela Doubravová a paní Marta Kacálková jako zástupkyně pedagogů.