Přejít na obsah

5. třída – „Líbí, nelíbí“

 13.12.2018  Mgr. Martina Sokolová

Ve čtvrtek 13.12. byli žáci 5. třídy součástí preventivního programu nesoucí název Líbí, nelíbí, který zrealizovala Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí. V rámci tříhodinového bloku se žáci seznámili s problematikou sexuálního zneužívání a jeho prevencí. Prostřednictvím diskuze, skupinové i samostatné práce, pracovního listu a dalších pedagogických metod a forem přicházely děti na řešení životních situací, do kterých je leckdy lehké se dostat. V rámci preventivního programu se dostalo také na témata internetu a jeho bezpečí, osobního prostoru každého z nás, co je nám příjemné a co nikoli, naše právo říci STOP a další. Žáci velmi aktivně spolupracovali, všichni se zapojili a společnými silami přišli na zajímavá řešení.

Ještě jednou patří velké „díky“ pracovnicím PPP Ústí nad Orlicí, Petře a Petře, které žáky zaujaly svým přátelským a humorným vystupováním a přiblížily dětem téma, které je bohužel stále aktuální. Děkujeme za příjemně strávené tři vyučovací hodiny.