Přejít na obsah

13. 12. Program PPP ve 2. třídě

 13.12.2018  Mgr.Iva Kittlitz

Ve čtvrtek 13. 12. nás navštívily pracovnice z PPP a pro děti měly připravený program s názvem Stonožka. Žáci plnili různé úkoly, hráli hru ,,Do vody, z vody“, pracovali ve skupinách, oceňovali jeden druhého, snažili se přispět alespoň jednou myšlenkou či nápadem, zjišťovali, co všechno mají společného.

Tři hodiny rychle utekly a my jsme si z tohoto programu odnesli myšlenku: ,,Pojďme pracovat společnými silami a s úsměvem“. Děkujeme Pétě a Pétě za příjemně strávené dopoledne.