Vzdělávání pedagogů

 11.1.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

Ve dnech 3. a 4. ledna se pedagogičtí pracovníci účastnili vzdělávacích seminářů, které byly uspořádány v rámci realizace projektu Podpora vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Libchavy, reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005185.

Tématem prvního semináře byly Projekty ve výuce napříč předměty, tématem druhého semináře Spolupráce asistenta pedagoga a učitele. Oběma semináři nás provázela zkušená lektorka Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. z Národního institutu pro další vzdělávání.