Přejít na obsah

Abeceda peněz – 5. třída

 15.2.2019  Mgr. Martina Sokolová

Naše základní škola se letos poprvé zapojila do projektu Abeceda peněz, který je primárně zaměřen na finanční gramotnost. V pátek 15. 2. žáci pátého ročníku vyjeli do Ústí nad Orlicí, kde navštívili Českou spořitelnu. Absolvovali jsme dvouhodinovou exkurzi obohacenou o zajímavé aktivity, zkušenosti a zážitky. V rámci první části došlo na témata spojená s financemi v běžném životě. Formou zábavných a velmi interaktivních činností si žáci odpovídali na různé otázky.

Co jsou příjmy, výdaje a půjčky? Kde a jak vznikají peníze? Jak důležité jsou finance v životě? Co dělat pro to, abychom se neocitli v náročné životní situaci? Co pro to dělám teď? Jak to máme nastavené v rodině a soukromí (kapesné, apod.)? Jak hospodařit s penězi? Jaký bude postup v případě, že jsem v náročné životní situaci?

Další blokem bylo seznámení s měnou jako takovou. Žáci se fyzicky setkali s různými měnami z několika zemí. Také byla představena podrobně měna České republiky, mince a bankovky, jejich ochranné prvky, jaká je jejich hodnota a zajímavosti spojené s měnou.

Ve druhé polovině exkurze jsme vyrazili přímo do prostor České spořitelny a byli jsme zapojeni do běžného chodu banky. Začali jsme setkáním s videobankéřem online. Po rozdělení do skupin pod profesionálním vedením zaměstnanců pobočky žáci navštívili čtyři různá stanoviště: 1. Práce s počítačkou mincí, 2. Platební karta a práce s ní, 3. Návštěva pokladny banky, 4. Trezor. Všechna stanoviště byla zaměřena na praktickou zkušenost, a proto si každý mohl vše vyzkoušet a prozkoumat.

V závěru byli žákům předány potřebné informace, materiály potřebné pro start jejich podnikání. A to včetně podepsání smlouvy mezi Českou spořitelnou, ředitelem firmy a finančním ředitelem začínající firmy páté třídy. Finanční ředitel (účetní) převzal počáteční kapitál.

Se stylovým kloboukem, úsměvem a odhodláním zvládnout tuto dvouměsíční výzvu jsme se rozloučili. Budeme se těšit na příští setkání, tentokrát v naší základní škole!

Členové nově vznikající firmy páté třídy a třídní učitelka