Přejít na obsah

Slavnostní otevření modernizované učebny F, Ch, Př

 20.2.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

V úterý 19. 2. proběhlo za účasti paní starostky Jany Hodovalové, zástupců MAS Orlicko, zastupitelů obce Libchavy a realizátorů slavnostní otevření modernizované učebny F, Ch, Př.

Projekt Modernizace učebny pro výuku přírodovědných oborů je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu MMR reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005317.

Účastníkům byly představeny nové učební pomůcky a vybavení v učebně. Žáci z druhého stupně předvedli ukázky aktivit badatelsky orientované výuky.
Veřejnosti bude učebna zpřístupněna v rámci dne otevřených dveří v pátek 29. března 2019.