Přejít na obsah

Třeťáci měřili

 27.2.2019  Mgr. Lenka Ludvíčková

V rámci činnostní matematiky proběhly ve 3. B aktivity zaměřené na jednotky délky a úvod do převodů jednotek. Žáci si do školy přinesli různé druhy metrů a jiných měřidel, které nejprve představili spolužákům a poté se hned pustili do práce. Ve skupinkách měřili a zapisovali do připravených tabulek délku své ruky, nohy, chodidla, nosu, atd…Zajímavé a veselé bylo také porovnávání naměřených hodnot. Všichni k úkolu přistoupili velmi zodpovědně a činnostní matematika pro ně byla veselá a zábavná :-).