Přejít na obsah

Preventivní program ve 3.A

 4.3.2019  Mgr.Eva Krummer

V pátek 1.3. proběhl v naší třídě tříhodinový preventivní program s názvem Tajuplný ostrov. Díky zábavným a různorodým aktivitám se děti dozvěděly, jak předcházet vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol) a uvědomily si výhody zdravého životního stylu.

Děkujeme Editě a Andree, pracovnicím Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí nad Orlicí, za příjemně strávené dopoledne.

 

Eva Krummer a žáci 3.A