Přejít na obsah

Plavání 1. a 2. třída

 5.3.2019  Mgr.Eva Adamcová

Každé úterý probíhá plavecký výcvik žáků 1. a 2. třídy. V průběhu plavecké výuky dochází nejen k adaptaci dětí na vodní prostředí, ale také k výuce jednotlivých plaveckých stylů. Kromě toho si děti užijí mnoho legrace při vodních hrách a mohou vyzkoušet jednotlivé plavecké pomůcky.