Přejít na obsah

Projektový den na Gymnáziu v ÚO

 18.3.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

V rámci projektu IROP vybudovalo Gymnázium Ústí nad Orlicí novou učebnu pro laboratorní práce z Přírodopisu a zmodernizovalo vybavení pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky. Díky projektu od II. pololetí spolupracují se 4 základními školami a realizují pro ně tematicky zaměřená praktická dopoledne. Pro naši školu máme naplánovány tři návštěvy.

Poprvé jsme navštívili gymnázium v pátek 15. března 2019 s žáky z 8. třídy. Vybrali jsme si téma shodné se Školním vzdělávacím plánem pro vyučovací předmět Přírodopis – OKO. V první části laboratorních prací nás Mgr. Eva Sloupenská seznámila s anatomií lidského oka, dokázali jsme si slepou skvrnu na sítnici,

prohlédli jsme si mikroskopické preparáty různých tkání a řešili optické klamy. Druhá část výuky probíhala v učebně Fyziky, kde nás Mgr. Radovan Růžička vedl k poznání, co je to spojka, rozptylka, adaptace oka na světlo, akomodace čočky, krátkozrakost, dalekozrakost… Vše jsme si vyzkoušeli a na závěr napsali malý testík.

Děkujeme učitelům za odborně-názorné vedení laboratorek.