Požární ochrana očima dětí – školní kolo

 20.3.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

Žáci naší školy se zúčastnili 45. ročníku tradiční soutěže Požární ochrana očima dětí, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěž zahrnuje výtvarnou a literární část a v posledních letech také práci s digitálními technologiemi. Soutěž je pedagogy využívána jako vhodné doplnění k průřezovému tématu Ochrana člověka za mimořádných situací.
Ve školním kole byly oceněny práce našich žáků v několika kategoriích.

Výtvarné práce – 1. – 2. ročník:                                                             Výtvarné práce – 3. – 5. ročník:

1. místo JANA PLAČKOVÁ                                                                             1. místo TEREZA LUKEŠOVÁ

2. místo IZABELA PETRLÁKOVÁ                                                              2. místo MARTIN AUBUS

3. místo ESTER VALČÍKOVÁ                                                                       3. místo EVA JIŘELOVÁ

 

Výtvarné práce – 6. – 7. ročník:                                                            Výtvarné práce – 8. – 9. ročník:

1. místo ANETA KRÝZLOVÁ                                                                         1. místo MAXIM CHROMÝ

2. místo  NATÁLIE JINDROVÁ                                                                   2. místo ESTER NOVOTNÁ

3. místo NELA JINDROVÁ                                                                            3. místo LUCIE PIRKLOVÁ

 

Literární práce – 3.- 5. ročník:                                                             

1. místo LUCIE ŘÍHOVÁ

 

Literární práce – 6. – 7. ročník:                                                           Literární práce – 8.- 9. ročník:      

1. místo ADÉLA ŽĎÁRSKÁ                                                                       1. místo ANNA PETROVÁ

2. místo KATEŘINA DOLEŽALOVÁ                                                      2. místo LUCIE PIRKLOVÁ

3. místo HANA PLÍHALOVÁ                                                                    3. místo KATEŘINA KULHAVÁ

 

Digitální prezentace – 8. – 9. ročník:

1. místo SIMONA ZATŘEPÁLKOVÁ

2. místo ANETA GAPKOVÁ     

3. místo ROMANA FIKEJSOVÁ

 

Blahopřejeme všem oceněným! Do okresního kola soutěže jsme odeslali celkem 41 prací našich žáků.