Přejít na obsah

Školní kolo v poznávání rostlin či zvířat II. stupeň

 1.5.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

V PONDĚLÍ 13. května 2019 PROBĚHNE ŠKOLNÍ KOLO V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN ČI ŽIVOČICHŮ PRO ZÁJEMCE ZE 6. – 9. TŘÍD. NEJLEPŠÍ 3 BOTANIKOVÉ ČI ZOOLOGOVÉ POSTOUPÍ VE SVÉ KATEGORII DO

REGIONÁLNÍ KOLA SOUTĚŽE V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A MINERÁLŮ 2019 V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Termín:                  II. stupeň    22. 5. 2019    8,00 – 12,00 hod.  (budova II. st.)

  • Seznam přírodnin, které je třeba znát, najdete na našich webových stránkách u p.uč. Hany Šťovíčkové
  • Účast soutěžících:

Do regionálního kola postupují maximálně 3 vítězové v každé kategorii školního kola, jak u rostlin, tak i u živočichů. Maximálně 12 dětí za jeden stupeň.

Kategorie:                                 II. stupeň: 6 – 7. ročník,  8.- 9. ročník

  • Odměnynejlepším řešitelům v každé kategorii budou zaslány přírodovědné knihy, diplomy a ceny
  • Výsledky budou zveřejněny na našem webu a webových stránkách školy – http://www.zs-habrmanova.cz/zivot-skoly-2/prirodovedne-souteze/
  • Organizace soutěže: soutěž se uskuteční v prostorách ZŠ Habrmanova v České Třebové (II.stupeň – suterén). Soutěž je finančně podpořena Pardubickým krajem.