Zvýšení cen obědů v ZŠ a MŠ od 1.9. 2019

 14.8.2019  Markéta Kopsová

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 dochází ke zvýšení cen obědů v ZŠ o 2,- Kč.

Rozdělení dle věkové kategorie  v ZŠ

žáci 7.-10. let ( 1.-4.třída) …….25,- Kč /složit na účet 550,- Kč

žáci 11.-14. let (5.-8.třída) ….. 27,- Kč / složit na účet 594,- Kč

žáci 15 let a více ………………… 29,- Kč / složit na účet 638,- Kč

Svačina se nemění, zůstává 15,-Kč / složit na účet 330,- Kč

Platba stravného se provádí bezhotovostním příkazem a přiděleným variabilním symbolem ze školní jídelny.

Platební příkaz je potřeba zadat k 20. dni předešlého měsíce, aby měl strávník při zahájení stravování již na kontě peníze.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA – zvýšení cen obědů o 1,- Kč a ranní svačina o 1,- Kč. Odpolední svačina se nemění, zůstává stejná cena.

Děti do 6 let …………….33,- Kč / složit na účet 726,- Kč + školné 200,- Kč = 926,- Kč

Odkladové děti ………. 35,- Kč / složit na účet 770,- Kč.

Školné neplatí :

  • odkladové děti
  • předškolní děti.

 

Důvodem je postupné zdražování cen potravin.

 

Děkujeme za pochopení