Ceny obědů v ZŠ a MŠ od 1.9. 2021

 14.8.2019  Markéta Kopsová

Vážení rodiče,

Rozdělení dle věkové kategorie  v ZŠ

žáci 7.-10. let ( 1.-4.třída) …….25,- Kč /složit na účet 550,- Kč

žáci 11.-14. let (5.-8.třída) ….. 27,- Kč / složit na účet 594,- Kč

žáci 15 let a více ………………… 29,- Kč / složit na účet 638,- Kč

Svačina ……………………………… 15,-Kč / složit na účet 330,- Kč

Platba stravného se provádí bezhotovostním příkazem a přiděleným variabilním symbolem ze školní jídelny.

Platební příkaz je potřeba zadat k 20. dni předešlého měsíce, aby měl strávník při zahájení stravování již na kontě peníze.

 

ZVÝŠENÍ CELODENNÍ STRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLCE KORÁLEK A KAMARÁD OD 1. 9. 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLKA – zvýšení ceny o 3,- Kč od 1.9. 2021

Děti do 6 let …………….36- Kč / složit na účet 792,- Kč + školné 200,- Kč = 992,- Kč

Odkladové děti ………. 38,- Kč / složit na účet 836,- Kč.

Školné neplatí :

  • odkladové děti
  • předškolní děti.

 

Důvodem je postupné zdražování cen potravin a nové finanční limity na nákup potravin k vyhlášce č. 107 /2005 Sb, příloha č. 2

 

Děkujeme za pochopení