Preventivní program ve 2. třídě

 26.9.2019  Mgr.Eva Adamcová

Ve čtvrtek 26. 9. proběhl ve druhé třídě preventivní program s názvem „Jsme parta.“ Tento program byl zaměřen na posílení kamarádských vazeb mezi žáky. Prostřednictvím zábavných aktivit, her a vyprávění putovali druháčci pouští a společně se snažili překonávat různorodé překážky. Spolupracovali ve dvojicích i ve skupinách a na konci cesty je čekal „poklad.“ Tím pokladem bylo zjištění, že pomocí kamarádů a přátel dokážou překonat každou životní překážku. Děkujeme panu Svobodovi za příjemně strávené čtvrteční dopoledne.

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy