Chemie atraktivně

 1.10.2019  Mgr.Zuzana Novotná

Svaz chemického průmyslu ČR vyhlásil v letošním roce soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách, jejímž cílem je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a sdílení dobré praxe. První ročník byl realizován formou pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v Praze.

Z naší školy se přihlásila paní Ing. Lenka Řehounková, učitelka chemie, fyziky a informatiky. Její projekt byl oceněn odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu a vybrán mezi tři nejlepší v Pardubickém kraji. Svůj projekt bude dále prezentovat na celostátní konferenci v lednu 2020.