Chov zebřiček a hýlů – šesťáci

 9.10.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

Dnes 9. 10. v rámci hodin Přírodopisu jsme se žáky z 6.A i 6.B navštívili majitele chovu australských zebřiček pana Jana Makyňu. Děkujeme za velmi zajímavé povídání o odchovu zebřičky pestré, krmení, hnízdění, přípravu na výstavy i jejich křížení. I vy si můžete přečíst článek pana Makyni o chovu těchto exotických ptáčků na webových stránkách:

https//www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/clanky/r/detail/7103/chov-zebricek/