Preventivní programy na naší škole

 21.10.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

Ve středu 16. října 2019 proběhly tři preventivní programy, které jsou realizované v rámci celoročního systematického Minimálního preventivního plánu.

U žáků 9. třídy vedl program Světové náboženství a sekty lektor Mgr. Martin Suchomel. Po úvodním brainstormingu, který zmapoval dosavadní znalosti žáků k tématu, následovaly bloky činností. Střídala se skupinová práce s aktivitami v kruhu nebo řízeným rozhovorem. Žáci měli možnost ověřit si, že duchovno se skrývá v každém z nás. Závěrečný blok pak patřil sektám, jejich vymezení, popisu a také před čím se mít na pozoru.

V osmé třídě proběhl preventivní program Jak se nenechat podvést, který vedl lektor J. Lachman. Kritické myšlení přímo aplikoval na konkrétních příkladech podvodů, samozřejmě i na internet. Beseda byla pro žáky zajímavá, poučná a nabádala k zamyšlení.

Souběžně běžel i program u žáků z 5. třídy nesoucí název „Skrytá nebezpečí internetu I.“ Toto velmi obsáhlé a aktuální téma je nutné žákům přibližovat různými způsoby již na prvním stupni základní školy. V rámci 4 vyučovacích hodin zábavnou a poutavou formou včetně praktických aktivit lektor Mgr. Ondřej Svoboda probral se žáky několik oblastí internetu: počítačové hry  – čím nám škodí a co je jejich přínosem, pornografie, chat – problematika slušného chování a bezpečnosti, fotografování a natáčení videí včetně jejich publikování, bezpečnost našich hesel a osobní údaje, lež jako velké téma internetu, schůzka s lidmi a důvěryhodnost, WEB kamera – na co si dát pozor, práva a mnohá další.

 

Velmi pozitivně hodnotíme u programů aktivity, které směřují k prožitku u žáků a vlastním možnostem vyhodnocení určitých situací. Největší přínos pro děti spatřujeme v nutnosti kriticky přemýšlet nad fakty a pouze je pasivně nepřijímat. Tímto ještě jednou děkujeme všem lektorům za kvalitní vedení preventivních programů.