Svoboda? Svoboda!

 15.11.2019  Mgr.Petr Kulhavý

Nadcházejí významný státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii, oslaví žáci naší školy se svými učiteli třídenním projektem, který jsme nazvali „Svoboda? Svoboda!“.

Cílem všech tří dnů bude propátrat téma svobody z mnoha úhlů a stran. Cílem nás učitelů potom je, zaměřit pozornost dětí na hodnotu svobody. Budeme se snažit, aby naši žáci vnímali, že svoboda není samozřejmostí našeho života a je nutné o ni pečovat. Podíváme se, jak to bylo se svobodou v naší historii, představíme si současné totalitní režimy, dotkneme se největšího nepřítele svobody, tedy našich vlastních strachů. Nabídneme dětem také aktivity, při kterých se zamyslí nad tím, jak si budovat svou vnitřní svobodu, která bude nezávislá na vnějších okolnostech. V tom všem nám pomůže několik hostů, které v průběhu projektu školu navštíví.

Pokud pochopíme, že naše svoboda je klíčová hodnota a pokud poznáme, že je naprosto neoddělitelně spojena s naší zodpovědností, budou z nás zase o něco silnější jedinci. Už se těšíme, až se do toho pustímeJ.