Přejít na obsah

Charitativní projekt Červená stužka

 6.12.2019  Mgr.Petr Kulhavý

1.prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní v jejich nelehkém osudu. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9. třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 213 červených stužek a získat částku 5 1128,- Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby HIV pozitivním.

V rámci projektu se žáci seznámili s riziky spojenými s HIV, ve druhé polovině školního roku ještě proběhne přednáška a beseda s hostem ze společnosti AIDS pomoc. Poděkování patří všem žákům, kteří i přes mrazivé počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v Ústí i v Libchavách a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili.

Počet nově nakažených virem HIV se v Česku nedaří dlouhodobě snižovat, zdá se, že naše společnost toto riziko stále podceňuje, a to přesto, že se stále jedná o nemoc nevyléčitelnou. Nechceme dělat stejnou chybu a skrze projekt Červená stužka upozorňujeme naše žáky na tuto hrozbu a na způsoby rizikového chování.