Charitativní projekt Červená stužka

 6.12.2019  Mgr.Petr Kulhavý

1.prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní v jejich nelehkém osudu. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9. třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 213 červených stužek a získat částku 5 1128,- Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby HIV pozitivním.

V rámci projektu se žáci seznámili s riziky spojenými s HIV, ve druhé polovině školního roku ještě proběhne přednáška a beseda s hostem ze společnosti AIDS pomoc. Poděkování patří všem žákům, kteří i přes mrazivé počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v Ústí i v Libchavách a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili.

Počet nově nakažených virem HIV se v Česku nedaří dlouhodobě snižovat, zdá se, že naše společnost toto riziko stále podceňuje, a to přesto, že se stále jedná o nemoc nevyléčitelnou. Nechceme dělat stejnou chybu a skrze projekt Červená stužka upozorňujeme naše žáky na tuto hrozbu a na způsoby rizikového chování.