Před tabulí, za tabulí – preventivní programy

 15.1.2020  PaedDr.Hana Šťovíčková

Ve středu 15. ledna proběhly v 6. třídách dvouhodinové programy primární prevence PŘED TABULÍ, ZA TABULÍ. Tento program je realizován formou dvou setkání zkušených pracovníků z PPP ÚO s třídním kolektivem. Dnes bylo provedeno sociometrické šetření, kdy se zmapovaly vzájemné vztahy v třídním kolektivu, pomocí dotazníku SO-RA-D. Druhý Vrstevnický program I. bude zaměřen na nastavení pozitivních vztahů ve třídě a proběhne 5. února.

Prostřednictvím realizace těchto programů selektivní primární prevence je možné s kolektivem pracovat na zlepšení vztahů mezi žáky, nastavení spolupráce a tolerance. A jaký je náš cíl? Bezpečné klima ve škole.