Práce na projektu – tvorba regionální učebnice

 28.1.2020  Mgr.Eva Adamcová

V pondělí 27. ledna se uskutečnilo zasedání Žákovské rady, na kterém zástupci tříd prezentovali druhý úkol. Tématem, kterému jsme se v tomto pololetí věnovali, byla kultura a historie obce Libchavy. Setkání se zúčastnila naše paní ředitelka, paní Adéla Bednářová a paní Jana Klementová z M.A.S. Orlicko. Obě koordinátorky projektu Regionální učebnice velmi ocenily práce žáků, zhodnotily celou druhou část jako velice zdařilou a předaly nám zadání nového úkolu na 2. pololetí tohoto školního roku. Na závěr jsme dostali za naši dobře odvedenou práci sladkou odměnu.

Marta Kacálková, Kateřina Kulhavá a členové Žákovské rady