Přejít na obsah

Zahájení plavecké výuky ve 2. a 3. třídě

 4.2.2020  Mgr.Eva Adamcová

V úterý 4. 2. byla zahájena plavecká výuka žáků druhé a třetí třídy naší školy. Již tradičně se plavecký výcvik koná na bazénu v Ústí nad Orlicí pod vedením zkušených instruktorů. Při první lekci byli žáci rozděleni dle svých individuálních plaveckých dovedností do jednotlivých družstev a poté již vypukla samotná výuka. Ti nejméně zkušení si „hráli“ ve vodě a s vodou, aby si na vodní prostředí dobře zvykli a byli připraveni na začátek výuky. Zkušenější a zdatnější plavci již trénovali jednotlivé plavecké styly a potápění. Na závěr zbyl čas i na volné hraní.

Eva Adamcová, Iva Kittlitz, Helena Nováková a žáci 2. a 3. třídy