Přejít na obsah

Vycházka k lesu

 25.2.2020  Pavlína Vítková,Dis.

V pátek jsme se vydali s dětmi k lesu na vyhlídku Libchavské naučné stezky. V rámci tandemu, který máme přes šablony, nám společnost  dělaly paní učitelky Evička Adamcová a Marťa Javůrková. Během cesty jsme pozorovali informační naučné tabule, vypracovávali jsme pracovní listy, pozorovali stopy a změny v přírodě. Také jsme měli možnost vidět srnky. Když jsme dorazili do lesa, děti daly zvířátkům mrkev, jablka, kaštany a poté se děti na vyhlídce nasvačily. Byla to vydařená akce a všem se moc líbila .

paní vychovatelky a děti