Pozvánka na regionální kolo v soutěži v poznávání přírodnin a minerálů

 1.3.2020  PaedDr.Hana Šťovíčková

Pozvánka na regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2020

 

Termín:                                                             

I. stupeň    5. 5. 2020

II. stupeň   6. 5. 2020

Seznam přírodnin, které je třeba znát najdete na našich webových stránkách pod uč. Šťovíčková Hana

 

Účast soutěžících:

Do regionálního kola postupují maximálně 3 nejúspěšnější děti z každé kategorie školního kola. Maximálně tedy 12 dětí za jeden stupeň.

 

Školní kolo pro I. stupeň je naplánováno na pondělí 20. dubna 2020 v přírodovědné učebně a to 4 – 5 vyučovací hodinu. Pro II. stupeň na čtvrtek 23. dubna 2020 1 – 2 vyučovací hodinu.

Kategorie:

I. stupeň:

3. ročník (rostliny+minerály, živočichové+minerály)

4 – 5. ročník (rostliny+minerály, živočichové+minerály)

II. stupeň:

6 – 7. ročník (rostliny+minerály, živočichové+minerály)

8.- 9. ročník (rostliny+minerály, živočichové+minerály)

 

Odměny:

V regionálním kole nejlepším řešitelům v každé kategorii budou zaslány přírodovědné knihy, diplomy a ceny

Ve školním kole pro nejlepší řešitele v každé kategorii diplomy a věcné ceny.