Informace o zásadách správné hygieny

 2.3.2020  Mgr. Veronika Vaňousová

 

Aktuální informace naleznete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V případě dotazů kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje.

 

 

Dopis hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického

 

Infolinka_SZU

 

Doporučení pro cestovatele