Výstupy druháčků z domácího učení 26. 4.

 26.4.2020  Mgr.Eva Adamcová

Celý pracovní týden žáci druhé třídy zodpovědně a pečlivě plnili zadané výukové aktivity. Kromě již dříve zmíněného popisu postavy si tentokrát formou pracovního listu i online procvičování připomněli matematické operace v oboru čísel do 100 s přechodem desítky, zopakovali si pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách, zkusili si napsat cvičný diktát a fixovali si řazení slov dle abecedy. Tento týden jsme do našich aktivit také nově zařadili poslech nahraného zvukového záznamu – Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka. Jsem ráda, že si mezi úkoly děti našly čas i na zábavu a pobyt venku na sluníčku, které nám všem dodává energii a dobrou náladu:-)

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy