Změna úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 4. 2020

 28.4.2020  Mgr.Marie Linhartová

Vážení rodiče,

     Z důvodu stávající mimořádné situace byla doplněna Směrnice č.18/2016 – Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.

 

  1. Úplata se za daný měsíc neplatí, pokud je provoz v mateřské škole po celý měsíc přerušen z důvodu rozhodnutí zřizovatele

Na všechny týdny daného měsíce je tedy stanovena úplata 0,- Kč

 

Platnost dodatku od 1. 4. 2020. Dodatek byl odsouhlasen Radou obce Libchavy.

 

 

  1. V ostatních případech platí pravidla stanovená ve Směrnici č.15/2016 (viz dokumenty ke stažení)

 

 

                                                                                            Mgr. Marie Linhartová