4.B

 29.4.2020  Mgr.Martina Sokolová

V rámci domácí školy si děti opakují a procvičují především učivo hlavních předmětů – český jazyk, matematika a anglický jazyk. Nicméně mezi oblíbené patří úkoly do přírodovědy a vlastivědy, které si někteří spojují i s praktickými činnostmi jako je výlet do přírody, čtení knihy na dané téma, pokusy, vyrábění z přírodnin, a další. Všem chybí kamarádi, a proto se rádi každý týden vídáme alespoň prostřednictvím ZOOMu a pořádáme „online pokec“.

Žáci pracovali na sebehodnocení, které bylo částečně zaměřené na aktuální situaci. Cílem bylo si také uvědomit, co nám dávalo každodenní chození do školy, co je naopak výhodou školy doma, co nového se žáci doma naučili/zažili, s čím pomáhají, atd.

Děti díky škole získávají více nových vědomostí a dovedností, škola jim dává kamarády, pravidelný režim, hry, větší soustředění na učení, energii a dobrou náladu, lepší pochopení učiva, skupinové práce, …

Jaké výhody má podle dětí domácí škola? Máme méně hodin, můžu později vstávat, můžu si dát den volna, učím se – kdy chci já, využíváme ZOOM, můžu si rozvrhnout režim dne, můžu být celý den v teplákách, můžu obědvat venku, mohu se poradit s rodiči, plánuji si sám práci, …