Výstupy druháčků z domácího učení 8. 5.

 8.5.2020  Mgr.Eva Adamcová

Druháčci zakončili další týden domácí výuky. Tentokrát se v rámci matematiky seznámili s jednotkami hmotnosti, které si procvičili při pečení dobrot s maminkami. Dále je čekalo „cestování s Pepou“, při kterém počítali, kolik kilometrů Pepa ujel. V českém jazyce se v průběhu čtvrteční online výuky seznámili se slovními druhy a blíže poznali podstatná jména. Nechybělo ani luštění – pomocí souřadnicové tabulky objevili druháčci vzkaz od své paní učitelky:-) Ve středu měli druháčci možnost vyzkoušet si své znalosti z prvouky při interaktivním kvízu na aplikaci Wizer.me. I v tomto týdnu si mohly děti z druhé třídy poslechnout dvě kapitoly z knihy „Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka“, které jim posílám ve formě zvukového záznamu. Všichni druháčci opět zvládli zadané týdenní aktivity skvěle, a ještě jim zbyl čas na dobrodružství v přírodě. Velký dík patří rodičům druháčků, kteří vedou své děti s respektem a trpělivostí ke splnění zadávaných úkolů.

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy