Rozbor květu

 12.5.2020  PaedDr.Hana Šťovíčková

Rozbor květu třešně, jabloně či jiného ovocného stromu z čeledi růžovité se učili naši sedmáci na posledním online setkání. Do příští hodiny měli vypracovat rozbor květu z čeledi brukvovité – řepky olejky a zakreslit květ do diagramu. Úkol splnili na výbornou. Správně zakreslili a popsali jednotlivé části květu. Poznali nejen základní znak této čeledi, ale i krásu naší květeny.