Výstupy druháčků z domácího učení 12. 5.

 12.5.2020  Mgr.Eva Adamcová

Druháčci mají v tomto týdnu opět napilno:-) Při dnešní online výuce si společně procvičili zaokrouhlování čísel na celé desítky a orientaci ve stovkové tabulce. Kromě toho se v matematice v tomto týdnu ještě seznamují s jednotkami objemu a opakují si orientaci v čase. V českém jazyce procvičují již naučené pravopisné jevy a postupně se seznamují s podstatnými jmény a slovesy. Na závěr týdne je čeká češtinářské pexeso na procvičování homonym. Žáci druhé třídy jsou také pilní ve vyrábění a vytváření různorodých dekorací a obrázků. Paní učitelce i svým spolužákům posílají také fotografie z různorodých výletů, abychom zůstali alespoň takto „na dálku“ ve spojení:-)

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy