Přejít na obsah

Výstupy druháčků z domácího i školního učení 19. 6.

 19.6.2020  Mgr.Eva Adamcová

Druháčci zakončili předposlední týden školního roku dalšími pestrými výukovými aktivitami, ať už v domácím prostředí nebo v prostorách školy. Žáci ve škole plnili „mapičkovou“ aktivitu, při které procvičovali hravou formou učivo českého jazyka. Podobnou aktivitu si užili i děti v domácí výuce při čtvrteční online hodině. Nechybělo ani procvičování násobilky 1 až 4 pomocí pracovních listů, násobilkového Binga i interaktivních online aplikací. Závěr pracovního týdne se odehrával v tématu „dopravní výchovy.“  Žáci druhé třídy si připomínali bezpečnost chodce a význam jednotlivých dopravních značek. Jak se dětem při domácí i školní výuce dařilo můžete vidět na přiložených fotografiích:-)

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy