Výstupy druháčků z domácího i školního učení 23. 6.

 23.6.2020  Mgr.Eva Adamcová

V posledním červnovém školním týdnu provází žáky druhé třídy zábavně-vzdělávací program. V pondělí jsme se naučili a oživili si pravidla některých společenských a deskových her, přečetli jsme si kousek z knihy nebo časopisu a pomohli jsme s úklidem nebo prací na zahrádce. Dnes jsme poznávali léto všemi smysly:-) Nejprve jsme si ve škole připomněli pět základních smyslů člověka a pomocí jednoduché myšlenkové mapy zaznamenali, co vše můžeme jednotlivými smysly vnímat z okolního prostředí. Poté jsme se přesunuli do prostoru za farou a pomocí zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti poznávali okolní letní přírodu. Společně jsme vytvořili mandalu z přírodnin a na závěr nechyběly ani pohybové hry. Celé dopoledne nám přálo pěkné letní počasí, tak jsme si aktivity opravdu užili. Věříme, že si stejně příjemně užili aktivitu i žáci v domácí výuce:-)

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy