Přejít na obsah

Z činnosti žákovského parlamentu

 23.6.2020  Marta Kacálková

Druhé pololetí letošního školního roku bylo ve znamení konkrétních úkolů při tvorbě REGIONÁLNÍ UČEBNICE. Třetím tématem byly firmy v naší obci. Členové žákovské rady představili zadaný úkol svým spolužákům ve třídách ještě před uzavřením škol z důvodu pandemie coronaviru COVID – 19.

Naši osmáci zpracovali firmu APOTHEKE. Sedmáci vytvořili AUTOBUS, do kterého napsali důležité informace o firmě SOR. Šesťáci posbírali zajímavosti o EVROMATU. Žáci 4.B. a 5. třídy napsali o AKADEMII Libchavy a žáci 4.A. vytvořili plakát o Statku u Čadů. Deváťáci představili firmu eHOUSE.

V pondělí 22.6.2020 jsem za žáky předala hotový úkol koordinátorkám projektu z MAS Orlicko.

Všem žákům, kteří pracovali na zadaném úkolu, patří obrovská pochvala. Moc si Vážím Vaší práce, protože výsledek je prostě dokonalý.

Marta Kacálková a členové žákovského parlamentu