ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – PROVOZNÍ INFORMACE

 31.8.2020  Bc. Renata Krejčová, Dis

POKYNY K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2020

(VZHLEDEM K SITUACI SOUVISEJÍCÍ S COVID-19)

  • Při vstupu do MŠ si hned za dveřmi „ve verandě“ vydezinfikujte ruce.
  • V šatně a dalších prostorách MŠ se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu (prosíme o předání dítěte u dveří do třídy „Broučci“, „Sovičky“, z hygienických důvodů není umožněn vstup do jiných prostor MŠ – ložnice a umývárna).
  • V MŠ nemusí být roušky, ale v rámci prevence dejte dítěti jednu roušku do sáčku do skříňky.
  • Osoby s podezřením na infekční onemocnění nebudou vpuštěny do budovy školy, další informace viz. nástěnka v šatně v MŠ „UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE“

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI:-)