Distanční výuka pro žáky 4. třídy a II. stupně

 11.10.2020  Mgr.Marie Linhartová

Vážení rodiče,

       na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, je v důsledku pozitivních výsledků testů na covid 19 pro celý pedagogický sbor 2. stupně, 1 vychovatelku a pro žáky 4. třídy do 15. 10. 2020 (včetně) vyhlášena karanténa.

  • Žáci 4. třídy se budou od pondělí 12. 10. vzdělávat distančně dle VARIANTY č.2. Veškeré informace, včetně dopisu od KHS, jim bude předávat jejich třídní paní učitelka. Oběd (do jídlonosiče) si po přihlášení a ve stanovený čas mohou přijít vyzvednout rodiče nebo rodinní příslušníci.
  • Žáci 2. stupně nejsou v karanténě, ale budou se od pondělí 12. 10. vzdělávat dle VARIANTY č.2 – distanční výukou (viz informace od třídních učitelů). Oběd (do jídlonosiče) si po přihlášení a ve stanovený čas mohou přijít vyzvednout žáci osobně.

 

     Karanténa je sice KHS Pardubického kraje stanovena do 15. 10., avšak termíny na testování jsou na nejbližší dny obsazené. Je tedy možné, že se může distanční výuka pro všechny žáky II. stupně a 4. třídy protáhnout, tzn. stále by platila varianta č.2.

Pokud tato situace nastane, budeme Vás neprodleně informovat.

 

  •      Výuka ostatních tříd I. stupně probíhá v běžném režimu formou prezenční výuky. Provoz obou oddělení školní družiny je zajištěn.

 

 

   Přeji Vám všem pevné zdraví a věřím, že to společně zvládneme

                                                                                         Marie Linhartová, ředitelka školy