Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 13. 11.

 13.11.2020  Mgr.Eva Adamcová

Všichni žáci třetí třídy mají za sebou další týden distanční výuky, který byl plný pilné a zodpovědné práce na straně dětí i rodičů. Aktivity, které děti s podporou rodičů plnily, byly opravdu pestré a různorodé. V českém jazyce se žáci seznamovali se stavbou slova a hledali společný kořen slov příbuzných. Pracovali s textem, procvičovali pravopis pomocí online aplikace a poznávali podle vyprávění názvy pohádek. V matematice si procvičovali násobilku, fixovali si své dovednosti v rámci finanční gramotnosti, poznávali rozdíl mezi rovnoběžkami a různoběžkami a modelovali některá geometrická tělesa. V prvouce poznávali teplotu a její jednotku a pozorovali, jak se mění teplota v průběhu dne. Že si se všemi zadanými aktivitami poradili třeťáčci skvěle, se můžete přesvědčit z přiložených fotografií 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy