16. 11. distanční výuka v 1. třídě

 16.11.2020  Mgr.Iva Kittlitz

Poslední týden učení v domácím prostředí žáci procvičovali čtení slabik a slov, psaní psacího ,,a“ a ,,m“, a počítání do 5.

Při on-line výuce jsem poznala, že látku skvěle zvládají. Jsou moc šikovní a zaslouží si obrovskou pochvalu nejen za zvládnutí všech činností, které dostávali, ale především za svědomitou a poctivou práci. 🙂

Někteří pracovali i na dobrovolných úkolech, při kterých si nejen dále hravou formou upevňovali učivo, ale také vyráběli, pomáhali rodičům u příprav pokrmů, nebo při úklidu. Za odměnu si pak mohli poslechnout další díly čtení z knížky Kouzelná třída.

Ve středu 18. 11. žáčci 1. třídy opět zasednou do lavic a výuka bude probíhat obvyklým způsobem. Už se na sebe moc těšíme. 🙂

Ještě jednou bych ráda poděkovala rodičům za skvělou spolupráci.

uč. Iva