Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 27. 11.

 27.11.2020  Mgr.Eva Adamcová

Žáci třetí třídy i jejich rodiče zakončili s radostí poslední týden společné distanční výuky 🙂 Všem patří velký dík za obrovský kus pečlivě a svědomitě odvedené práce. V tomto týdnu si žáci opakovali a shrnuli učivo českého jazyka za první čtvrtletí, připomněli si v diktátu vyjmenovaná slova po Z a zkusili si popsat umělecké dílo – obraz. V matematice pokračovali s procvičováním a fixací násobilky a v rámci geometrie se připravovali na osovou souměrnost. V prvouce se dověděli několik zajímavých informací o historii a kultuře naší krásné obce Libchavy. V tomto týdnu si také třeťáčci dokončili zápis druhé knihy do čtenářského deníčku. Závěr týdne patřil přípravě na advent. Děti pomohly doma rodičům vytvořit adventní věnce, svícny a další vánoční dekorace k vyzdobení domácností. Jak jim šla práce od ruky, můžete posoudit z přiložených fotografií 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy