Distanční výuka ve třetí třídě 22. 1.

 22.1.2021  Mgr.Eva Adamcová

Žáci třetí třídy pokračují ve svědomité a pilné práci při distanční výuce. V rámci online hodin Českého jazyka trénují vyjmenovaná slova po Z, B a L a v tomto týdnu se také pomalu seznámili s vyjmenovanými slovy po M. Hlavní náplní online hodin matematiky je stále procvičování malé násobilky, ale věnujeme se i geometrickému učivu. V aktuálně realizovaném týdenním plánu nechyběly žákům třetí třídy ani pracovní listy a online aplikace, které byly zaměřené hlavně na fixaci a upevnění aktuálně probíraného učiva. V rámci českého jazyka zvládly v tomto týdnu děti také sebehodnocení za 2. čtvrtletí tohoto netradičního školního roku. Jsem velmi vděčná dětem i rodičům za všechny názory a zpětnou vazbu, která mi pomáhá distanční výuku naší třídy zkvalitňovat. V závěru týdne se děti ještě seznámily v rámci učiva prvouky se zásadami zdravé výživy a vytvořily si své vlastní potravinové pyramidy.

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy