Distanční výuka ve třetí třídě 5. 2.

 5.2.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci mají za sebou další týden pečlivé a zodpovědné práce v rámci distanční výuky. V českém jazyce se věnovali procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L a M a v matematice zvládli různorodá cvičení, při kterých fixovali obor malé násobilky. V předmětu anglický jazyk se v posledních dvou týdnech zaměřili na téma lidské tělo. Ani v tomto týdnu nechyběly interaktivní úkoly na aplikaci „umimeto“. V českém jazyce si děti také zpestřily výuku křížovkou a v prvouce se zaměřily na minulost. Z didaktického videa zjišťovaly informace o tom, jak žili lidé dříve, a získané poznatky uplatnily při vyplňování pracovního listu. Všem třeťáčkům i jejich rodičům patří velký dík za skvělou spolupráci 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy