Přejít na obsah

ANTROPOMETRIE – téma LP v 8. třídě

 18.2.2021  PaedDr.Hana Šťovíčková

Antropometrie je obor, který se zabývá měřením, popisem a rozborem tělesných znaků charakterizujících růst a stavbu těla. Vychází z antropometrických bodů, které jsou mezinárodně schváleny.

 

Narýsovat svou vlastní postavu podle antropometrického měření v měřítku 1:10, dostali za úkol v rámci laboratorních prací z přírodopisu naši osmáci. Celkem 11 bodů změřili na svém těle a vytvořili si vlastní kostru. Někteří z nich šli dál a nakreslili do ní svou postavu. Jak se jim to podařilo, posuďte sami. Třeba některého i poznáte 😉.