Distanční výuka ve třetí třídě 26. 2.

 27.2.2021  Mgr.Eva Adamcová

V uplynulém týdnu distanční výuky žáci třetí třídy opět nezaháleli 🙂 V rámci učiva českého jazyka pokračovali v procvičování vyjmenovaných slov a nechybělo ani pravidelné čtení a tvoření zápisu do čtenářského deníčku. V matematice se věnovali fixaci násobilky a upevňování sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 s přechodem desítky. V rámci učiva prvouky se třeťáčci seznámili s prvky živé a neživé přírody  a samostatně poznávali a zkoumali pestrost a různorodost nerostů a hornin. Opět děkuji všem žákům třetí třídy za pečlivé plnění zadaných aktivit v rámci distanční výuky a rodičům žáků za pomoc a podporu při organizaci domácí výuky.

Eva Adamcová a kolektiv žáků třetí třídy