Distanční výuka ve třetí třídě 5. 3.

 5.3.2021  Mgr.Eva Adamcová

Žáci třetí třídy mají za sebou další týden distanční výuky plný pilné a pečlivé domácí práce. V průběhu pravidelných online hodin se opět věnovali procvičování a fixaci výukové látky z hlavních vyučovacích předmětů – českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Pomocí online aplikací si upevňovali své dosavadní znalosti vyjmenovaných slov a orientaci v počtech v oboru do 100. V geometricky zaměřené látce si trénovali dovednost přesné manipulace s pravítkem a měření a porovnávání úseček. Nechyběly ani převody jednotek délky, které jsou s tímto učivem úzce spojené. V týdenním plánu učiva se opět našlo místo i pro pravidelné čtení knihy a ve slohovém učivu jsme se podívali na popis změn v jarní přírodě. V prvouce se třeťáčci věnovali lidským výtvorům. Seznamovali se s pojmy „přírodnina“, „surovina“ a „výrobek“ a zhlédli výuková videa představující výrobu a recyklaci plastů, papíru a skla. I v tomto týdnu jsme se setkali s žáky, kteří navštěvují pravidelné online doučování a online Klub zábavné logiky a deskových her.

Třeťáčci, moc vám všem děkuji za aktivní a pečlivý přístup k distanční výuce. Vážení rodiče, vám všem patří velký dík za pomoc s organizací výuky na dálku.

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy