Distanční výuka ve třetí třídě 12. 3.

 12.3.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci úspěšně zakončili další týden distanční výuky. Tentokrát se v matematice věnovali především písemnému sčítání pod sebou v oboru čísel do 100 a v českém jazyce se postupně seznamovali s vyjmenovanými a příbuznými slovy po S. Oblast čtení si zpestřili pracovním listem s názvem „čtení s instrukcí“, kde prokázali porozumění přečtenému obsahu. Ani tento týden nechybělo interaktivní online procvičování učiva a získávání informací prostřednictvím didaktického videa s názvem „uhlí a ropa v České republice.“ V rámci učiva prvouky proběhlo i téma ochrany životního prostředí. Na toto téma zpracovali žáci myšlenkovou mapu či plakátek. Posoudit, jak se jim dílo zdařilo, můžete z přiložených fotografií 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy