Přírodopis v 6. třídě

 21.3.2021  PaedDr.Hana Šťovíčková

V hodinách přírodopisu naši šesťáci probrali kmeny Žahavců a Ploštěnců. Po zvládnutém učivu měli zkusit některého zástupce těchto živočišných kmenů vytvořit či namalovat. Jak se jim to podařilo, posuďte sami.