Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 9. 4.

 9.4.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci mají za sebou další týden pečlivé a pilné práce v rámci distanční výuky 🙂 V rámci hodin matematiky se postupně seznamují s oborem čísel do 1000. V průběhu českého jazyka poznávají řadu vyjmenovaných slov po obojetné souhlásce V a jejich slova příbuzná. Ani v tomto týdnu nechyběla v našem plánu výukových aktivit hravá procvičování na aplikaci umimeto.org, pravidelné čtení a hravé opakování pravopisu po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S a Z. V hodinách prvouky se žáci seznámili se společnými znaky rostlin a vyluštili křížovku s názvy prvních jarních květin. Součástí aktivit tohoto týdne bylo i vytvoření pravidelného sebehodnocení, tentokrát již za 3. čtvrtletí tohoto netradičního školního roku. Všem třeťáčkům i jejich rodičům upřímně děkuji za skvělou spolupráci při distanční výuce 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy