Online hodina přírodovědy jinak

 22.4.2021  Mgr.Eva Krummer

Dnes měli možnost žáci 5.A zažít online hodinu přírodovědy jinak. V hodině nás navštívila lektorka paní Radka Drobná ze Zdravé 5 s programem o zdravé výživě. Zaměřila se především na stravu, která by měla být pro děti prospěšná. Děti aktivně spolupracovaly, dotazovaly se a prakticky řešily zadané úkoly. Děkujeme paní lektorce za zpestření online hodiny a těšíme se na další spolupráci.