Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 30. 4.

 30.4.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci mají úspěšně za sebou další týden distanční výuky 🙂 V tomto týdnu se věnovali v českém jazyce seznamování se slovními druhy a zároveň si opakovali již zvládnuté učivo předešlých ročníků. V matematice procvičovali sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000 bez přechodu stovky, písemné sčítání a odčítání a připomněli si rovinné útvary v geometrii. Již tradičně nechybělo ani pravidelné čtení a online procvičování učiva. V prvouce se žáci seznamovali se společnými znaky všech živočichů a dělili je do dvou základních skupin – obratlovci a bezobratlí. Týden jsme zakončili příjemnou čarodějnickou online hodinou. Tento týden nás také provázela výtvarně laděná výzva – namaluj, vytvoř, vymodeluj… čarodějnici. Jak se dětem vedlo, můžete posoudit z přiložených fotografií 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy